silis kum

silis kumun kullanım alanları

Silis kumun  Kullanım Alanları 

Silis kumun   elektrik sanayiinde önemi büyüktür. Saf Silis kumun  , bor, galyum, fosfor ve arsenik ile doyurularak transistör, diyot ve diğer yarı iletkenlerin imalinde kullanılır. Çelik, pirinç ve bronz üretiminde alaşım elemanı olarak istifade edilir. %(yüzde)Silis kumun   ihtiva eden çelik alaşımı , aside dayanıklı kapların imalinde kullanılır. Endüstriyel öneme sahip silikonlar ; Silis kumun  oksijen, karbon ve hidrojenden sentetik olarak üretilen  organosilisyum oksitlerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve inert olduklarından yağlayıcılarda, hidrolik sıvılarında, su geçirmeyen malzemede, vernik ve emayelerde kullanılırlar.


Kanatlıların kümes ve kafesteki hijyenini silis kum sağlıyor

Kanatlılar doğada yaşarken dışkılarından uzak ortamlarda yaşarlar, ancak kümeslerde yaşayan kanatlıların

dışkısı kümes tabanında birikir ve kokuya yol açar. Kanatlı hayvanların dışkısı yapısı itibariyle  mikrop ve bakteri üremesine çok müsaittir. Rutubetli olması bu üremeyi 

hızlandırır. Kümes taban kumu kanatlının dışkısını hızla kurutur. Mikrop ve bakteri üremesini yavaşlatarak kanatlıları hastalıklardan korur. Kötü kokuları önler 

220°C'de fırınlanarak mikrop ve bakterilerden arındırılmıştır.

Toz yapmaz 
Hijyen sağlar 
Kokuyu önler 


Beton Tuğla Yapımında Silis Kumu 

Taşocakları Ürünleri Birliği, deniz ve karadan kırmataş, kum ve çakıl sağlayan asfalt ve kaldırımtaşı, hazır beton, silis kumu, tarımsal ve endüstriyel kireç, cüruf, harç sağlayan işletmeleri temsil eden ticari bir birliktir. İngiltere’nin taşocağı endüstrisinin %90’ını temsil ettiklerinden dolayı İngiltere’nin taşocağı endüstrisinin uluslar arası bağlantı noktasıdır. Birlik, ayrıca üyelerin ulusal ve yerel alanda, devlet daireleri, yerel yönetimler, profesyonel ticari oluşumlar ve Avrupa’daki diğer bağlantılar ile plan ve teknik meseleler ile ilgili politikalarını temsil etmektedir. Tarımsal Kireç Birliği, İngiliz Agrega Deniz Üreticileri Birliği, İngiliz Kireç Birliği, Harç Endüstrisi Birliği, Silis ve Toprak Kumu Birliği diğer organizasyonlardır


Halı Saha Silis Kumu  Teknik  Özellikleri    

İPLİK  
İPLİK HAMMADDESİ:      Monoflament 100 % PE-
İPLİK AĞIRLIĞI / 10,000 m:     11.600Dtex  8*1450   PE
ÇEKME  MUKAVEMETİ:     25 N
TABAN    
TABAN BEZİ:    Turfback112x100 170   gr/  m2
SIRT KAPLAMA :    Carboxylated (SBR) Latex 1050   gr/m2
SU GEÇİRME DELİKLERİ:    Çap 7mm  30 adet/m2
SU GEÇİRGENLİK:   180 mm/hr  
HALI  
HAV YÜKSEKLİĞİ :    55 mm 
TOPLAM YÜKSEKLİK:    56 mm  
TOPLAM HAV YÜKSEKLİĞİ:   113   mm
HAV AĞIRLIĞI:   1.200 gr/m2  
TOPLAM AĞIRLIK:   2.300 gr/m2 
BOYUNA SIKLIK:   150 ilme/mt
ENİNE SIKLIK :   5/8 inch (63 ilme/m)
TOPLAM İLME SAYISI:   9.450 adet/m2 
RENK :   Two  Colors  Oliwe-  Spring  Green
UV DAYANIKLIĞI:   5000 saat DIN 53837 
RENK DEĞİŞİMİ:   DIN 54004 Standart'ına göre   ayarlanmış
RULO ENİ:   4 m 
Halı Sahada Kullanılacak Yan Malzemeler  
HALI SAHA KUM TİPİ:   Yıkanmış-kurutulmuş silis kumu : Büyüklüğü 0,5 -1,0 mm 
HALI SAHA İÇİN SİLİS KUM KULLANIM MİKTARI:  30    kg/m2 
SBR GRANÜL TİPİ :  Partikül büyüklüğü 0,5 - 1,5   mm Siyah;   yabancı maddelerden   arındırılmış
SBR GRANÜL KULLANIM MİKTARI:  8   kg/m2
JEOTEKSTİL HALI ALTI KEÇESİ:  Kırçıllı keçe, 160 gr/m2
YAPIŞTIRMA BANDI :  450 Denye üstü PVC kaplı Helmetin Bezi, 360 gr/m2
YAPIŞTIRICI:  Çift  kompenantel  poliüretan   yapıştırıcı
YAPIŞTIRICI KULLANIM MİKTARI:  0,20 kg/m2 
   


 HALI SAHA KUMU  İÇİN OLMASI GEREKENLER                     
_     Avrupa  Normlarına  uygunluk  (CE)  Belgesi olmalıdır.        
_ Kalite belgesi BVQİ  ISO 9001:2000 - ISO 14001 : 2004 olmalıdır.          
_ Kum ve SBR granül serme işlemi otomatik Serme Makinesi ile yapılacaktır.    
_ Kullanılan sentetik çim ürünün TSE Kalite Uygunluk Belgesi olmalıdır.      
_ Kullanılan sentetik çim San. ve Tic. Bakanlığı izni ile 7yıl Garantili olmalıdır.    

Silis kumun  (Si):
Silis kumun  ya da silikon, kendi çevresindeki  kullanım alanı çok ve en geniş olan elementlerden nadide olanlardan  biridir. Kum ve kil formu, özellikle beton ve tuğla yapımında kullanılır. Döküm sanayisi İçin Haddane  Yüksek sıcaklıklarda çalışma koşullarına çok dayanıklı bir elementtir. Silikat formuysa, mine, emaye ve çanak-çömlek yapımında önemlidir. Çeliğin bileşimine de katılır. Kusursuz mekanik, optik, termal ve elektriksel özellikler taşıyan en ucuz madde olan kum halindeki silika, camın da esas bileşenidir. Aşırı saf Silis kumun  , bor, galyum, fosfor ya da arsenik ile güçlendirildiğinde; transistörler, güneş gözeleri ve doğrultucular gibi, elektronik endüstrisinde büyük önem taşıyan aygıtların yapımında kullanılan silikon karışımları elde edilir. Elektronik mikroçiplerin yapımında yarıiletken olarak kullanılır. Diatomlar ve radyolaryalar gibi omurgasızların dış iskeletlerinin yapısına katılması nedeniyle de, yaşamsal önem taşımaktadır. Bu dış iskeletler, daha sonra dibe çökerek, çeşitli kayaçların yapısına katılır. Bitkilerin ve insan iskeletinin yapısında da silisyum bulunur. Silikon karbid (SiC), bilinen en sert maddelerden biridir.

Silis kumun  

Silis kumun  , yeryüzünde en çok bulunan elementlerden biridir. Yarıiletken özelliğe sahip oluşu ve doğada çok bulunması, transistör, diyot ve hafızalarda kullanılabilmesinin pratik oluşu, entegre devrelerin ve bilgisayarların Silis kumun  teknolojisi üzerine inşa edilmesini sağlamıştır. Bugün, "Silikon Vadisi" denilen dev endüstrinin adı bir silisyum bileşiği olan silikondan gelmektedir.
Atom numarası (proton sayısı) 14'tür. "Si" simgesi ile gösterilir. Oda sıcaklığında katı haldedir. 4A grubunda 2. periyotta bulunur. Nötr haldeki elektron dizilimi ilk katmanda 2, ikinci katmanda 8, üçüncü katmanda 4'tür. Kararlı yapıya sahip değildir (nötr halde). Yoğunluğu 2,33 g/cm3'dür. Bağıl atom kütlesi (izotoplarının ortalama kütlesi) 28,0855'tir. Kararlı hale geçerken aldığı yükler nedeniyle ve ayrıca doğada çok bulunduğu için yakın gelecekte tıpkı karbon selektörleri olduğu gibi Silis kumun   selektörleri de olacağı tahmin edilmektedir.
Camın ana maddesi kum olarak bilinir. Bunun sebebi camın asıl hammaddesi olan silisyumun kumda özellikle de deniz kumunda çok bulunmasıdır.
Silis kumun   ilk keşfi 1824 yılında Berzelius tarafından gerçekleştirilmiştir.
Silis kumun  doğada siliksat asidi (mSiO2.nH2O) ve tuzları halinde bulunur. Yerkabuğunun yaklaşık %25.7 si bu elementten oluşur. Oksijenden sonra bileşikleri halinde en fazla bulunan elementtir. Silis kumun  oksit (SiO2) doğada kum ve kuartz şeklinde bulunur.
Silis kumun   iki tane allotropu vardır. Bunlardan birincisi saf kristal silisyumdur. Saydam olmayan koyu gri renkli, parlak sert ve kırılgan olup örgü yapısı elmasa benzer. Diğeri ise amorf silisyumdur. Koyu kahve renkli olup tane büyüklüğü nedeni ile kristal silisyumdan ayırt edilebilir. Kolay reaksiyon verir.
Saf olarak silisyum eldesi, silisyum oksidin kok kömürü (grafit) ile elektrikli fırında indirgenmesi sonucunda gerçekleşir. Gerekenden daha fazla karbon kullanılırsa silisyum karbür (SiC) oluşur.
SiO2 + 2C → Si + 2CO
Silisyum klorür (SiCl4) önce fraksiyonlu destilasyon yöntemi ile saflaştırılır. Daha sonra hidrojen ile indirgenir. Bu şekilde çok saf silisyum elde edilir.
Silisyum yarıiletken bir elementtir.
SiCl4 + 2H2 → Si + 4HCl

Silis kumun  Kullanım Alanları 

Silis kumun   elektrik sanayiinde önemi büyüktür. Saf Silis kumun  , bor, galyum, fosfor ve arsenik ile doyurularak transistör, diyot ve diğer yarı iletkenlerin imalinde kullanılır. Çelik, pirinç ve bronz üretiminde alaşım elemanı olarak istifade edilir. %(yüzde)Silis kumun   ihtiva eden çelik alaşımı , aside dayanıklı kapların imalinde kullanılır. Endüstriyel öneme sahip silikonlar ; Silis kumun  oksijen, karbon ve hidrojenden sentetik olarak üretilen organosilisyum oksitlerdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve inert olduklarından yağlayıcılarda, hidrolik sıvılarında, su geçirmeyen malzemede, vernik ve emayelerde kullanılırlar.