Silis Kumcular

Silis Kumcular

Silis Kumcular

Silis kumu, maden ocaklardan ve her türlü madenin çıkarıldığı madenlerden çıkarılır ve yıkama tesislerinde kil ve topraktan tamamen arındırılır, Kurutma tesislerinde kurutulmasının ardından, eleklerde gradasyonlarına ayrılır. Silis Kumu, minimum %98 SIO2 içermektedir. Silisyum ve O2 dünyada en çok bulunan elementlerdendir ve birlikte Silika`yı, dünyada kaya formunda bulunan üç mineralden birini oluşturur. Silika 3 ana kristal formunda bulunur. En çok mineral Quartz formunda bulunur. Fakat bu cevher aynı zamanda kristobolit ve tridimit halindedir. Bu cevherler sıcaklığa ve kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı endüstrilerin farklı kollarında her zaman kullanılır. KULLANIM ALANLARI

- Döküm Kumu 
- Boru İmalatı 
- Patinaj Kumu
- Arıtma Tesisleri (Filtreleme)
- Yüzey Temizleme Malzemesi (Raspalama-Kumlama)
- Yapı Endüstrisi
- Kimya Sektörü
- Cam (Kumlama)
- Halı Saha veSpor Alanları Yapımında
- Güvercin Kumu 
- Akvaryum Kumu

Kuvars kumları, beyaz renkli, toz şeker görünümlü, ince taneli olup, başlıca silisten ve az miktarda kil, demir oksit ve kireçten oluşur. Doğada saf olarak bulundukları gibi istenmeyen impüritelerle(saflığı bozan maddelerle) karışmış olarak da bulunabilir. Kumlar kullanma amacına göre gerek boyut, gerekse kalite açısından cevher hazırlama işlemlerine tabi tutulurlar.

Kuvars kumları oluşumları açısından genelde ikiye ayrılabilir. Birincisi allokton oluşum dediğimiz kuvarsça zengin magmatik ve metamorfik kayaçların ayrışmasından sonra serbest kalan kuvarsların taşınarak killi gevşek bir çimento ile istiflenmesinden meydana gelir. Bunların renkleri içinde ihtiva ettikleri demirli minerallerin oranına göre beyazdan siyaha kadar değişebilir. İkincisi otokton oluşumdur. Bunlar silisçe zengin kayaçların bir faylanma veya bir metamorfizmanın etkisiyle yerinde ayrışmasından meydana gelirler. Bu tip kuvars kumları allokton oluşumlara göre daha az impurite içerirler. Daha saftırlar. Kuvars kumları başta cam sanayinde olmak üzere deterjan, boya, seramik ve metalürji sanayilerinde kullanılır.

Tüketim Alanları
Cam, çimento, deterjan, seramik, boya, yapı kimyasalları, metalürji sanayilerinde kullanılmaktadır.