Silis Kum Ve Benzerleri

Silis Kum Ve Benzerleri

Silis Kum Ve Benzerleri

Silis Kumu

Doğada tabii olarak bulunan ve 1500 °C sıcaklığa dayanabilen su itici filtre edici özelliği olan her tanesi dairesel olarak oluşmuş ağırlık olarak kil madeni ile iç içe bulunan yıkandıktan sonra temizlenebilen ve bilinen tüm maddelerle evlenebilen bir doğa mucizesidir.

Silika 3 ana kristal formunda bulunur. En çok mineral Quartz formunda bulunur. Fakat bu cevher aynı zamanda kristobolit ve tridimit halinde bulunur. Bu cevherler sıcaklığa ve kimyasal etkilere karşı çok dayanıklıdır. Bu özelliğinden dolayı endüstrilerin farklı kollarında her zaman mühendislerin ilgisini çekmiştir.

Günümüz Teknolojisinde Bilgisayarların silikon chiplerinin imalinde hammadde olarak Silika kullanılır.

Endüstriyel kullanımlarda özellikle içersinde minimum %95 oranında silis içeren kumlar istenmektedir.

Minumum  %98 silis içeren sinterleşme sıcaklığı 1500 °C kumlardır.

Kuvars

Düzgün ve temiz olan kuvars kristalleri optik ve elektronik sanayilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca  süs taşı olarak da kullanılmaktadır. Kuvars kristalleri elektronik sanayinde frekans kontrol asilatörerinde ve frekans filtrelerinde kullanılmaktadır. Süt kuvars ve camsı kuvars ise öğütülerek ve hazırlama işlemlerinden geçirilerek cam, deterjan, boya, seramik, zımpara, dolgu ve metalurji sanayilerinde kullanılmaktadır.Cam sanayinde kristal eşya ve züccaciye imalatında,seramik sanayiinde ise sır frit yapımında, yer  ve  duvar  karosunda,  izolatör, elektro-porselen, glazur, sofra eşyası ile vitrifiye seramik yapımında kullanılmaktadır.

Kuvarsit

Kuvarsit; kuvars, kuvars kumu, ve kuvarslı grenin kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilir. Başlıca tüketim alanları, cam, seramik, boya, detarjan, dolgu, hafif gazbeton yapı elemanları (Ytong), silika tuğla ve ferrosilisyum üretiminde, hammadde olarak, ayrıca ferrokromun ara ürünü olan silika ferrokrom üretiminde ve demir çelik sanayinde yüksek fırınlarda asit-baz dengesinin sağlanmasında tüketilmektedir.

Kuvars Kumu

Cam, çimento, deterjan, seramik, boya metalurji sanayilerinde kullanılmaktadır. Dünyada mamul kuvars kumu rekabetinin fazla olması kuvars hazırlama çalışmalarını geliştirmektedir.